Selskaper

Villighetserklæring styremedlem

Erklæring om at en person er villig til å la seg velde som styremedlem i et selskap.

Pris: 125,00,-